Troškovi poslovanja

Komunalne takse

Komunalne naknade

Cjenovnik usluga javnih preduzeća

Naknada za uređenje GGZ

Tabelarni prikaz troškova poslovanja

Finansijski izvjestaji poslovanja komunalnih preduzeća