Služba za lokalni ekonomski razvoj, investicije i energetsku efikasnost – LER

Služba za lokalni ekonomski razvoj, investicije i energetsku efikasnost – LER, zvanično je počela sa radom 04.07.2014 godine.

Služba je uspostavljena  na osnovu potpisanog Memoranduma o razumjevanju kroz projekat unapređenja lokalnog razvoja (GOLD) koga zajednički finasiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (Sida), kako bi pružio podršku partnerskim opštinama u ostvarivanju ekonomskog rasta i razvojnih ciljeva.

Nadležnosti službe:

 • Pruža tehničku pomoć na razvoju i jačanju kapaciteta jedinice lokalnog ekonomskog razvoja (LER) u okviru Grada
 • Pruža podršku formiranju i funkcionisanju Privrednog savjeta, u kojem će biti zastupljeni predstavnici javnog i privatnog sektora, kao i akademske zajednice i  donatorskih agencija, s ciljem izrade sveobuhvatne LER strategije
 • Apliciranje prema domaćim i stranim donatorima (Ambsade, IPA – fondovi,Ministarstva, Razvojne agencije i drugi donatori)
 • Obavlja sve aktivnosti vezeane za energetsku efikasnost lokalne zajednice
 • Pruža stalnu tehničku podršku drugim odjeljenima unutar gradske uprave, u mjeri u kojoj su ta odjeljenja uključena u aktivnosti LER-a
 • Podržava stvaranje LER „alata“ kako bi se itakla vrijednost Grada za potencijalne prilike investiranja
 • Povezivanje Grada i interesne strane sa izvorima pomoći, programima mentorstva, program povezivanja (twinning) i drugim prilikama za razmjenu znanja i iskustva
 • Pruža pomoć u fomulisanju i izradi strategija i metoda za pristup finasiranju kapitalnih projekata putem javno-privatnog partnerstva i drugih modela
 • Razvijanje statističkih baza podataka i baza podataka o potencijalnim investitorima
 • Pruža pomoć  u kreiranju, prevođenju i ditribuciji pratećih materijala za LER, kao što su vodiči, priručnici, moduli za obuku
 • Kordinacija posjeta potencijalnih investitora, LER događaja
 • Konkretna podrška LER aktivnostima koje se odnose na investicije

 

Kontakt:

Nataša Tučić, načelnik Službe za lokalni ekonomski razvoj, investicije i energetsku efikasnost

📪 Adresa: Vuka Karadžića broj 2, Trebinje

☎  Telefon: +387 59 274 402

☎ Faks: +387 59 260 742

✉ Email: ler@trebinje.rs.ba, natasa.tucic@trebinje.rs.ba