Deset razloga da investirate u Trebinje

 • Blizina Evropske unije, i tržišta od cca. 600 miliona potrošača
 • Područje pogodno za proizvodnju meda, vina, uzgajanje duvana i aromatičnih biljaka
 • Potencijal za razvoj poljoprivrede – 90% obradive površine
 • Potencijal za razvoj turizma, bogato kulturno istorijsko naslijeđe
 • Kvalifikovana radna snaga prilagodljiva potrebama tržišta
 • Hidro potencijal
 • Blizina Jadranskog mora – 30 km
 • Efikasna lokalna uprava
 • Stimulativna poreska politika i doprinosi na nivou BiH
 • Niski operativni troškovi

Osnovne informacije

42°33’ i 42°57’ SGŠ i 17°58’ i 18°35’ IGD
Lokacija: Trebinje je smješteno u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske. Na tromeđi Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske.
Površina: 904 km2
Stanovništvo: 31.433

Nadmorska visina: 275 m
Klima: Mediteranska – 260 sunčanih dana
Reljef: Dinarski krš
Prosječna temperatura: juli 26,5 °C, zimi 8 °C
Vremenska zona: CET (GMT + 1 sat)

Valuta: BAM
Kurs (vezan za €): 1 € = 1,95583 BAM
PDV: 17%
Porez na dobit: 10%

TRANSPORTNA POVEZANOST

Magistralni putevi: М20, М6
Međunarodni aerodromi: BiH: Mostar 114 km, Sarajevo 198 km, Podgorica 117 km. Hrvatska: Čilipi 41 km, Crna Gora: Tivat 93 km
Morske luke: Hrvatska: Dubrovnik 31 km, Ploče 130 km, Crna Gora: Bar 120 km.

ZAŠTO INVESTIRATI U TREBINjE

 • Strateška pozicija i pristup tržištu Evropske unije (EU) od 600 miliona stanovnika
 • Povoljni klimatski i hidro uslovi za uzgoj mediteranskih kultura
 • Potencijal za razvoj turizma
 • Potencijali za proizvodnju hidro i solarne energije
 • Blizina Jadranskog mora – 30 km
 • Kvalifikovana radna snaga
 • Tržište u razvoju
 • Niski operativni troškovi
 • Stimulativna porezna politika
 • Liberalan spoljnotrgovinski režim sa većinom zemalja

PRIVREDNA KRETANjA

Spoljnotrgovinska razmjena na kraju 2022. godine:

 • Ukupan obim robne razmjene: 488 miliona KM
 • Pokrivenost uvoza izvozom: 159%
 • Pokrivenost uvoza izvozom: na nivou RS 75,7%, na nivou BiH 62,8 %
 • Najznačajniji izvozni proizvodi:  električna energija, konditorski proizvodi i alati za mašinsku industriju.

POVOLjNO POSLOVNO OKRUŽENjE

 • 890 registrovanih pravnih lica i preduzetnika
 • 1-3 dana potrebno za registraciju firme
 • 15 dana potrebno za izdavanje lokacijskih uslova
 • Do 30 dana potrebno za izdavanje građevinske dozvole
 • 5 dana potrebno za zatvaranje firme
 • Grad je certifikovana lokalna zajednica sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC SEE)
 • Funkcionalan Privredni savjet kako bi se u saradnji sa poslovnom zajednicom bolje planirao razvoj grada

K Lj U Č N I   S E K T O R I

POLjOPRIVREDA

 • 12 kompanija
 • Klima mediteranska, kao i varijanta blage primorsko – kontinetalne
 • Veoma duga i topla ljeta, blaga, kratka i kišovita zima
 • Prosječno godišnje 260 sunčanih dana
 • Preko 2.000 ljekovitih biljnih vrsta, sa oko 300 vrsta interesantnih za farmakologiju.

TURIZAM

 • 3.000 broj ležajeva
 • U 2022.godini povećanje noćenja turista za 90,17 % u odnosu na 2021. godinu
 • Blizina Jadranskog mora kao poznate receptivne regije
 • Zdrava hrana i tradicionalna hercegovačka kuhinja
 • Raznovrsno kulturno – istorijski naslijeđe (arheološki spomenici prošlosti, etnologija)
 • Konkurentne cijene

ENERGETIKA

 • 21 kompanija sa preko 1.475 zaposlenih
 • HE Dabar, elektrana u početnoj fazi izgradnje. Planirano je da se „HE Dabar“ gradi kao prva hidroelektrana Gornjih horizonata.

LjUDSKI RESURSI

Ukupna radna snaga: 10.817
Dostupna radna snaga koja aktivno traži posao: 2.053
Prosječna neto plata: 1.081 KM

(2022.god.)

POSLOVNA ZONA „VOLUJAC“

Površina: 85 ha, Vlasništvo: grad 11%, RS 41%, privatni subjekti 48%
Vrsta: Greenfield
Namjena zone: industrijska (zabrana izgradnje fabrika i postrojenja koja spadaju u velike zagađivače)
Broj preduzeća u zoni: 6
Način prodaje aukcija: aukcija
Snabdijevanje električnom energijom: da
Jačina napona: 35 KW
Dostupnost plina: ne
Voda: dostupna idustrijska voda

Udaljenost zone od:
Magistralnog puta Trebinje – Dubrovnik 1 km
Magistralnog puta Trebinje – Herceg Novi 2 km
Centra grada Trebinja je oko 7 km
Željeznice 70 km
Morske luke 30 km
Vazdušne luke 45 km