Privredni savjet

Cilj Privrednog savjeta je da iskoristi stručnost i sinergiju zainteresovanih aktera kako bi se osmislila i provela strategija za LER.Imajući to na umu, Privredni savjet tipično uključuje predstavnike javnog i privatnog sektora, akademske zajednice, nevladinih organizacija, međunarodne donatorske zajednice, te prosječnih građana koji imaju interes i/ili ulogu u ekonomskom razvoju. U većini slučajeva, Privredni savjet se uspostavlja pod pokroviteljstvom gradonačelnika.

Svrha Privrednog savjeta je da:

– prikuplja informacije i podatke radi određivanja referentne tačke unutar postojećih ekonomskih sektora, trendova, te učinka radi istraživanja novih mogućnosti,

– prikuplja ulazne informacije od građana i aktera u sferi LER-a,

– koristi te ulazne informacije za razvoj strateškog plana i upravljačke strukture za LER koja će biti vizionarska, ali istovremeno utemeljena u stvarnosti,

– uspostavlja/osnažuje profesionalnu jedinicu za ekonomski razvoj i profesionalno osoblje s ciljem omogućavanja provedbe strategije, i

– nastavlja da dorađuje strategiju.

Sposobnost Privrednog savjeta da kreira vizionarsku, istovremeno i praktičnu strategijuza LER, u velikoj mjeri zavisi od njegovog sastava i upravljčke strukture.Najčešće, pomoć pri osmišljavanju i stvaranju Privrednog savjeta pruža stručnjak za LER (obično je to osoba koja radi u opštini na tim poslovima) ili organizacija koja radi za potrebe opštine na tim poslovima (lokalna razvojna agencija), a nakon toga ta ista osoba pomaže pri razvoju odgovarajuće upravljačke strukture za Privredni savjet.

Dokumenti

Zapisnici sa sjednica

  • 2023

Zapisnik sa sjednice Privrednog savjeta (11.12.2023.)

Zapisnik sa sjednice Privrednog savjeta (30.10.2023.)

Zapisnik sa sjednice Privrednog savjeta (15.08.2023.)

Zapisnik sa sjednice Privrednog savjeta (25.04.2023.)

  • 2022

Zapisnik sa sjednice Privrednog savjeta (26.10.2022.)

Zapisnik sa sjednice Privrednog savjeta (17.08.2022.)

Zapisnik sa sjednice Privrednog savjeta (23.05.2022.)

Zapisnik sa sjednice Privrednog savjeta (26.03.2022.)

  • 2021.

Zapisnik sa sjednice Privrednog savjeta (15.11.2021.)

Zapisnik sa sjednice Privrednog savjeta  (14.09.2021.)

Zapisnik  sa sjednice Privrednog savjeta (02.07.2021.)

Zapisnik  sa sjednice Privrednog savjeta (01.02.2021.)

Zapisnik sa sjednice Privrednog savjeta (12.01.2021.)

  • 2020.

Zapisnik sa sjednice Privrednog savjeta (26.08.2020.)

Zapisnik sa sjednice Privrednog savjeta (11.06.2020.)

  • 2019.

Zapisnik sa sjednice Privrednog savjeta 4

Zapisnik sa sjednice Privrednog savjeta 3

Zapisnik sa sjednice Privrednog savjeta 2

Zapisnik sa sjednice Privrednog savjeta 1

Kontakt

Tehnički sekretarijat Privrednog savjeta – LER

Tel: +387 59 274 400, +387 59 274 402

Elektronska pošta: ler@trebinje.rs.ba