Energetska efikasnost i zaštita životne sredine

 • Grad Trebinje ima utvrđene ciljeve koje želi postići u pogledu energetske efikasnosti a to je održivi akcioni plan opštine (SEAP) – decembar 2011 godine.
 • Grad Trebinje svake godine podnosi Ministarstvu za industriju, energetiku i rudarstvo kao i Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost godišnji izvještaj o realizaciji akcionog plana energetske efikasnosti.
 • Grad Trebinje je potpisnik Sporazuma gradonačelnika kojom se potpisnici obavezuju da će raditi na smanjenju emisije CO2, svako na svojoj teritoriji za najmanje 20% a putem SEAP-a, što će biti rezultat povećanje energetske efikasnosti za 20% i 20% udjela izvora obnovljive energije u kombinaciji sa drugim energijama.
 • Grad Trebinje ima uspostavljen energetski menadžment.
 • Planiranje energetskih potreba i troškova radi se na osnovu utroška energije za predhodnu godinu.
 • Troškovi energije lokalne zajednice se finansiraju iz budžeta Grada Trebinja.
 • Konstantno se vrše analize potrošnje i predlažu mjere za poboljšanje.
 • Provode se određene mjere za povećanje energetske efikasnosti i uštedu energije.
 • Rezultati sprovedenih mjera su npr.smanjenje potrošnje električne energije za 60% kod linija javne rasvjete gdje su postavljeni led moduli.
 • Potrošnja energije prati se pomoću sistema za upravljanje energijom (ISGE) koji smo dobili kao donaciju od UNDP-a.

PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI NA PODRUČIJU GRADA TREBINjA I KOJI ZA CILj IMAJU UŠTEDU ELEKTRIČNE ENERGIJE I SMANjENjE EMISIJE CO2:

 • Zamjena neefikasnih živinih svjetiljki javne rasvjete sa efikasnim led svjetiljkama. Projekat je realizovan u 2013 godini. Vrijednost projekta je 123.332,00KM od toga USAID je finansirao sa 43.332,00KM, UNDP sa 40.000,00KM i Grad Trebinje sa 40.000,00KM. Očekivani rezultati smanjenje potrošnje električne energije za najmanje 50%.
 • Zamjena neefikasnih živinih svjetiljki javne rasvjete sa efikasnim led svjetiljkama. Projekat je realizovan u 2015 godini. Vrijednost projekta je 31.293,28KM od toga GIZ ORF je finansirao sa 15.646,64KM a drugu polovinu Grad Trebinje sa 15.646,64 KM. Očekivani rezultati smanjenje potrošnje električne energije za najmanje 50%.
 • Projekat :povećanje energetske efikasnosti u objektima. U sklopu projekta sprovedene su mjere povećanja energetske efikasnosti u objektu JU. VRTIĆ „NAŠA RADOST“ u Trebinju. Radi se o objektu koji je izgrađen 2012 godine i koji se grijao isključivo na struju. Postojeća grejna tijela su zamjenjena kotlom za grijanje na pelet i odgovarajućim grejnim tijelima. Vrijednost projekta je 33.000,00KM od toga UNDP je finansirao 16.500,00KM a drugu polovinu od 16.500,00KM Grad Trebinje. Projekat je realizovan u 2015 godini.
 • Projekat: povećanje energetske efikasnosti u objektima. U sklopu projekta izvršena je ekonstrukcija vanjskih otvora na prostorijama srednjih škola (Centar srednjih škola, Gimnazija Jovan Dučić, Tehnička škola). Vrijednost projekta je 47.384,77 KM a FINANSIRAN JE OD STRANE Bugarske ambasade u BiH.
 • Rekonstrukcija javne rasvjete – nabavka i ugradnja LED svjetiljki.Projekat je relizovan u prvoj polovini 2018.g. Vrijednost investicije je 393.790,00 KM i zamijenjeno je 969 rasvjetnih tijela. Očekivani efekti su centralizovani sistem javne rasvjete i ušteda u potrošnji električne energije.
 • Rekonstrukcija fasade,zamjena otvora i izgradnja krova na zgradi JZU Bolnica Trebinje.Projekat je realizovan u drugoj polovini 2018.g.Vrijednost investicije  je 800.000,00 KM i finansiran je od strane  Ministarstva za prostorno uređenje,građevinarstvo i ekologiju RS i Grada Trebinja. Očekivani rezultati  su ušteda u potrošnji električne energije.
 • Rekonsrukcija fasade,zamjena  dijela otvora i sanacija krova na zgradi Srednjoškolskog centa u Trebinju. Vrijednost projekta je 480.000,00 KM od čega je Grad Trebinje obezbjedio 320.000,00 KM, dok je učešće Vlade RS 160.000,00 KM. Projekat je realizovan u drugoj polovini 2018.g. Očekivani rezultati su značajna ušteda u potrošnji električne energije.
 • Naziv projekta: Zeleni ekonomski razvoj uz finansijsku podršku Vlade Švedske. Program:Javni poziv za izradu detaljnih energetskih pregleda za javnu rasvjetu i odabir projekata za povećanje enregetske efikasnosti sistema javne rasvjete i javnih objekata u RS.Izrada detaljnih energetskih pregleda za javnu rasvjetu za Grad Trebinje je u potpunosti finansirana od strane projekta „Zeleni ekonomski razvoj“.Realizacija projekta  ima za cilj povećanje energetske efikasnosti sistema javne rasvjete u Republici Srpskoj. Projekat je realizovan u drugoj polovini 2019.g.

   

SPORAZUM GRADONAČELNIKA

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju, koji je povjerenik Miguel Arias Cañete predstavio kao “najveću svjetsku inicijativu za urbanu klimu i energiju”, ujedinjuje na hiljade lokalnih i regionalnih vlasti koje su dobrovoljno posvećene sprovođenju klimatskih i energetskih ciljeva EU-a na svojim teritorijama. Većina evropskog stanovništva živi i radi u gradovima te troši predviđenih 80% energije korištene u EU. Lokalne uprave, kao građanima najbliži nivoi upravljanja, adekvatne su za suočavanje s klimatskim pitanjima. Stoga sve više gradova odlučuje prihvatiti izazov, a što dokazuje sve veći broj potpisnika Sporazuma gradonačelnika.

Potpisnici predstavljaju gradove koji se razlikuju po veličini, od malih sela do velikih metropolskih područja poput Londona ili Pariza. U roku od godinu dana nakon potpisivanja, potpisnici Sporazuma se obvezuju sprovesti Akcijske planove energetski održivog razvoja na svom području s ciljem smanjenja ispuštanja CO2za najmanje 20% do 2020. Trebinje je jedan od gradova potpisnika Sporazuma.

Popis gradova koji su potpisali Sporazum dostupan je u PDF formatu.

Više informacija o Sporazumu gradonačelnika dostupno na: sporazumgradonacelnika.eu