Održano predavanje u sklopu projekta euPOLIS

Održano predavanje u sklopu projekta euPOLIS

Grad Trebinje, u saradnji sa 27 partnerskih organizacija iz cijelog svijeta, realizuje   projekat euPOLIS koji  finansira  program Horizon 2020 . Ovim projektom se primjenjuju inovativne metode urbanog planiranja na bazi prirodnih rješenja u gradskim, prigradskim i...