Grad Trebinje, u saradnji sa 27 partnerskih organizacija iz cijelog svijeta, realizuje   projekat euPOLIS koji  finansira  program Horizon 2020 . Ovim projektom se primjenjuju inovativne metode urbanog planiranja na bazi prirodnih rješenja u gradskim, prigradskim i seoskim sredinama kao i u prirodnom okruženju.

Grad Trebinje je u ovom timu prepoznat kao jedan od pet gradova “sljedbenika” ( followers”), čiji je  zadatak da preuzme i implementira euPOLIS rješenja.

U sklopu realizacije projektnih  aktivnosti euPOLIS projekta u skupštinskoj sali gradske uprave Trebinje održano je predavanje na temu “Integralno unaprjeđenje životne sredine za potrebe inovativnog privrednog razvoja grada Trebinja – (Blue green solutions-rješenja inspirisana prirodom).

Predavanje je održao prof.dr Čedo Maksimović sa univerziteta Imperial College London. Profesor Maksimović je upoznao učesnike predavanja sa inovativnim, zdravim, humanijim i jeftinijim tehnologijama a koji bi bile prilagođene lokalnim uslovima, posebno na onim lokacijama čije ekološke vrijednosti treba da se regenerišu i trajno sačuvaju .

Privrednici  i građani imali su priliku da se upoznaju sa značajem navedene teme, kao i da daju svoje ideje i sugestije  koje bi se mogle iskoristiti za izradu budućih projekata u ovoj oblasti.