Održan sastanak radnog tima u skolpu projekta PIPLS

Održan sastanak radnog tima u skolpu projekta PIPLS

Projekat PIPLS je trogodišnja inicijativa (2021.-2023.) koju primarno finansira Švedska, a sufinansira i provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Grad Trebinje je jedna od 18 partnerskih JLS, koja učestvuje u...
Poziv na online edukacije – zelena ekonomija

Poziv na online edukacije – zelena ekonomija

Privredna komora Republike Srpske, u okviru projekata „Kreiranje podrške/help deska za održavanje i unapređenje poslovanja MSP u uslovima uzrokovanim COVID 19 – HELP DESK“, koji sufinansira Evropska unija kroz program EU4Business Recovery, organizuje tri jednodnevene...