Trebinje u projektu „URBAKT“

Trebinje u projektu „URBAKT“

Grad Trebinje će kao jedini u BiH biti partner u projektu EU – URBAKT koji se odnosi na razvoj lokalnih zajednica, a grad će kroz 30 mjeseci trajanja projekta dobiti 63.000 evra za obuke kadra Gradske uprave za apliciranje ka evropskim fondovima i projektima....