Rezultati izlaznog istraživanja o ekološkoj svijesti građana

Rezultati izlaznog istraživanja o ekološkoj svijesti građana

U okviru projekta Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine u maju 2021. sprovedeno je početno istraživanje o znanju i navikama stanovništva u vezi sa zaštitom životne sredine, odlaganjem otpada, stavovima u vezi sa radom nadležnih komunalnih i...