U Gradskoj upravi Trebinje danas je upriličena posjeta članova Verifikacione komisije vezano za BFC SEE resertifikaciju, u čijem sastavu su g. Dragan Vujić iz Republike Srpske, gđa Slavenka Javorina iz Republike Srbije i g. Saša Maksimovski iz Sjeverne Makedonije.

Tokom procesa resertifikacije, Grad Trebinje je imao obavezu da ispuni zahtjeve definisane BFC standardom, i to kroz 10 kriterijuma te više od 60 podkriterijuma koji su se odnosili na unapređenje kvaliteta usluga Gradske uprave u oblasti razvoja privrede i unapređenja usluga u oblasti investicija.

Kako je danas rečeno, zadatak komisije je da u narednom periodu sačini konačan izvještaj o resertifikaciji, a rezultat sa tačnim procentom ispunjenosti BFC kriterijuma možemo očekivati u roku od mjesec dana.

BFC SEE sertifikat predstavlja važan parametar u određivanju efikasnosti rada lokalne administracije, kao i povoljnih uslova za investiranje u jugoistočnoj Evropi.

Kroz proces sertifikacije obezbjeđuje se povoljno poslovno okruženje i jedinstvena garancija da će nosioci BFC sertifikata pružiti kvalitetan nivo usluga u oblasti privrede i investiranja.

Grad Trebinje je 2018. godine po prvi put ispunio uslove dobijanje BFC sertifikata.