Projekt: Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD-a u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju

Trajanje projekta: januar 2021. – decembar 2023.

Donator: Europska Unija

Ukupna vrijednost projekta je 545,897,00 EUR, od čega EU finansira/financira 89,92%.

 Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar

 Partneri: Agencija lokalne demokratije ZavidovićiAgencija lokalne Demokratije PrijedorCentar za razvoj Hercegovine (CRH) TrebinjeALDA – Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju

 Pridruženi partner: ALDA Skopje – Asocijacija agencija lokalne demokratije

 Opis projekta:

Projekt promovira principe dobrog upravljanja s ciljem efikasnog i odgovornog upravljanja jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Projekt će ojačati kapacitete lokalnih vlasti (izabranih lidera i državnih službenika) i civilnog društva u provođenju participativnih procesa. Zajedno će identificirati konkretne probleme zajednice koja će svoja rješenja pronaći zahvaljujući participativnom pristupu. Projekt će stoga izgraditi kapacitete i riješiti probleme, konsolidirajući pristup u godinama koje dolaze.

Glavna ciljna skupina ovog projekta su 40 lokalnih OCD-a i lokalnih organizacija iz Bosne i Hercegovine i 12 jedinica lokalne samouprave – općinska uprava i lokalni vijećnici kao lokalni donosioci odluka.

 Opšti cilj: 

 Projekt teži jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave procesima javnog zagovaranja kako bi postale obučen i pouzdan partner za kreiranje politika i reforme unutar BiH.

 Specifični ciljevi:

Stvoriti čvršće veze s građanima njihovim uključivanjem u proces javnih politika, dopiranjem do cijele društvene zajednice, uključujući marginalizovane grupe i lokalne zajednice podsticanjem građanskog aktivizma i učešća javnosti u kreiranju politika;

 1. Unaprijediti sposobnost, transparentnost i odgovornost lokalne samouprave;
 2. Povećati efektivnost OCD;
 3. Dosegnuti do Lokalne samouprave na način da ona omogući politike i procedure za građanske inicijative lokalnih organizacija;
 4. Kreirati mreže OCD-a za izgradnju koalicija radi povećanog utjecaja na kampanje i zagovaranje

 U cijeli proces će biti uključeno:

 • oko 20 lokalnih zajednica koje će imajti koristi od poboljšanih javnih usluga u svakoj općini;
 • 12 lokalnih samouprava koje će ojačati kapacitete za primjenu inkluzivnih rješenja za lokalne probleme (Mostar, Jablanica, Nevesinje, Zavidovići, Žepče, Maglaj Prijedor, Novi Grad, Kostajnica, Trebinje, Ravno and Berkovići);
 • više od 40 OCD-ova koji će poboljšati vještine i kapacitete za donošenje pozitivnih lokalnih promjena u svojim zajednicama.

Glavne projektne aktivnosti su:

 • Trening za trenere o primjeni metodologije Vijeća Evrope – Evropske oznake izvrsnosti u upravljanju (ELoGE)
 • Procjena potreba u skladu s ELoGE metodologijom na području 12 lokalnih samouprava
 • Trening za jačanje kapacitete za procjenu i praćenje lokalog nivoa dobrog upravljanja korištenjem participativnih metoda za predstavnike 12 lokalnih samouprava i lokalnih OCD-ova (Akademija za lidere Vijeća Evrope (Council of Europe’s “LAP – Leadership Academy Programme)
 • Obuka iz participativnog procesa vezanog za lokalne problematike za predstavnike iz 12 lokalnih samouprava
 • Podrška lokalnim OCD-ovima iz BiH kroz dodjelu malih grantova
 • Forumi za predstavljanje najboljih praksi saradnje/suradnje između lokalnih OCD-ova i lokalnih vlasti i formiranje neformalne mreze na projektnom području
 • Implementacija digitalne demokratije/demokracije kroz instalaciju 12 pametnih klupa u 12 lokalnih zajednica sa projektnog područja
 • Finalna projektna konferencija

Više o projektu i projektnim aktivnostima pronađite na službenim stranicama projekta: www.link4cooperation.ba, kao i na službenim profilima socijalnih mreža Facebook (https://www.facebook.com/link4cooperation) i Instagram (https://www.instagram.com/link4cooperation/?hl=en).