Razvojna agencija Republike Srpske, u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom za 2021. godinu, raspisuje javni poziv za učešće u Akcelerator programu koji će se provoditi u saradnji sa Gradom Trebinje, Razvojnom agencijom Grada Trebinje, Opštinom Bileća, Opštinom Gacko i Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem obrasca kojeg mogu pronaći na veb stranici Razvojne agencije Republike Srpske www.rars-msp.org i Preduzetničkom portalu Republike Srpske www.preduzetnickiportalsrpske.net

Popunjen obrazac potrebno je dostaviti na e-mail: info@rars-msp.org najkasnije do 12. avgusta sa naznakom „Prijava za učešće u Akcelerator programu“.

JAVNI POZIV