Projekat unapređenja efikasnosti lokalnih usluga (PIPLS) u BiH nastoji pomoći lokalnim samoupravama da povećaju nivo transparentnosti i odgovornosti prilikom upravljanja javnim dobrima, osiguraju dodatne prihode te unaprijede pružanje usluga. Za uspostavu savremenog sistema za strateško upravljanje javnom imovinom neophodno je jačanje kapaciteta uposlenika jedinica lokalne samouprave u oblasti upravljanja javnom imovinom na lokalnom nivou.

PIPLS projekat ima za cilj unaprijediti pristup ključnim javnim uslugama kroz bolje upravljanje i povećanje ulaganja u lokalnu infrastrukturu. Projekat je trogodišnja inicijativa (2021.-2023.) koju primarno finansira Švedska, a  sufinansira i provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

Dubinska analiza načina raspolaganja imovinom, rješavanja spornih predmeta, te statusa imovinsko-pravnih i računovodstvenih evidencija i kapaciteta za sistemsko upravljanje imovinom ukazala je na potrebu organizovanja dodatnih prilika za učenje i razmjenu iskustava, u obliku interaktivnih radionica koje omogućavaju da se stekne jednak nivo razumijevanja pojedinih pojmova, razmijenjivanje iskustva, razmatranje problema i izazova i upoznavanje sa primjerima dobre prakse u upravljanju imovinom na lokalnom nivou.

 S tim u vezi, radnici gradske uprave prisustvovali su radionici u organizaciji UNDP PIPLS projekta na temu Regulatorni okvir za upravljanje i raspolaganje imovinom JLS – pravni, finansijski i knjigovodstveni aspekti (modul 1 i modul 2). Obuke su proveli konsultati/predavači konzorcija DCG-CEDES.

Svrha radionice je unapređenje kapaciteta 18 partnerskih JLS,  u oblasti upravljanja i raspolaganja imovinom JLS (stanovima, poslovnim prostorom, garažama i građevinskim zemljištem), sa fokusom na praktičnu primjenu zakonskog okvira u BiH, predstavljanje savremenog pristupa, trendova, metoda i praktičnih instrumenata za upravljanje imovinom JLS, razmatranje problema i izazova, te primjera dobre prakse i razmjena dosadašnjih iskustava JLS u ovoj oblasti.