Konferencija projekta Flood & Fire na kojoj su predstavljene projektne aktivnosti  te očekivani rezultati održana je u Cavtatu. Organizator konferencija bila je Općina Konavle, partner u projektu odobrenom u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014.-2020.

Perica Pušić, načelnik Upravnog odjela  za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove Općine Konavle te član projektnog tima, istakао je benefite ovog projekta za JVP Konavle, što će rezultirati boljom opremljenošću i većim nivoom spremnosti sigurnosnih i interventnih službi.

– Općina Konavle prepoznaje važnost ulaganja u vatrogasnu službu, koja je osposobljena i opremljena za sve vrste intervenecija, a tome će, uz ovaj projekt, u smislu osiguravanja uslova kvalitetnog rada, posebno doprinijeti izgradnja Vatrogasnog doma na Grudi, takođe financiranog EU sredstvima. To je ulaganje u sigurnost svih naših sugrađana – rekao je Pušić.

Nataša Tučić, predstavnica projektnog partnera iz Grada Trebinja, istakla je doprinos projekta povećanju tehničkih kapaciteta intervencijskih službi za odbranu od prirodnih katastrofa. Navela je kako će realizacija projekta uveliko uticati na spremnost službi na intervenciju u slučaju prirodnih katastrofa poput poplava i požara s kojima se konstantno suočavaju.

Marija Proleta, predstavnica Općine Ravno te članica projektnog tima istakla je zadovoljstvo ostvarenim partnerstvom na projektu te istakla važnost dobrih partnerskih odnosa posebno u zajedničkom nastojanju da se što kvalitetnije i ranije djeluje u prevenciji prirodnih katastrofa – požara i poplava.

Mariana Čupić Jovanovski, voditeljka projekta Flood & Fire u Općini Konavle, detaljnije je predstavila projekt i njegove glavne aktivnosti te očekivane rezultate. Projektom će se ojačati kapaciteti lokalnih zajednica kako bi se izbjegle sporadične i ad-hoc zajedničke intervencije te će biti uspostavljen Komunikacijski centar za upravljanje katastrofama, koji će služiti kao platforma za bolju koordinaciju inicijativa za upravljanje rizikom od katastrofe na prekograničnom nivou.

Sprovođenje projekta počelo je 15.08.2020. godine te će trajati 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.851.353,00 eura, od čega je sufinanciranje Europske unije 85% u iznosu od 1.573.650,05 eura.

Glavni partner projekta je Opština Herceg Novi, dok su projektni partneri, uz Općinu Konavle, još i Grad Trebinje, Općina Ravno te Institut za napredak i razvoj Hercegovine.

Glavni cilj projekta je povećati spremnost obuhvaćenog prekograničnog područja za pravovremene i kvalitetne reakcije u slučaju prirodnih katastrofa, ali i katastrofa uzrokovanih ljudskim faktorom te smanjiti i ublažiti negativne posljedice istih.Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.