Grad Trebinje, u saradnji sa partnerima , realizuje projekat prekogranične saradnje “Flood&Fire”u okviru Programa  Interreg – IPA II CBC 2014-2020. Vodeći partner je Opština Herceg Novi, Crna Gora,a ostali partneri u projektu su  Opština Konavle iz Republike Hrvatske, Opština Ravno i Grad Trebinje iz Bosne i Hercegovine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.851.353,00 eura, od čega je sufinansiranje Europske unije 85% u iznosu od 1.573.650,05 eura.

U sklopu realizacije projektnih aktivnosti, najavljujemo  završnu konferenciju koja će se održatii 1. Decembra 2022. U 10,00 časova u hotelu Integra.

Na  konferenciji  će projektni partneri  predstaviti dosadašnje projektne aktivnosti i postignute rezultate.

Glavni cilj projekta je povećati spremnost obuhvaćenog prekograničnog područja za pravovremene i kvalitetne reakcije u slučaju prirodnih katastrofa, ali i katastrofa uzrokovanih ljudskim faktorom te smanjiti i ublažiti negativne posljedice istih.

Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.