Grad Trebinje, u saradnji sa partnerima , realizuje projekat prekogranične saradnje “Flood&Fire”u okviru Programa  Interreg – IPA II CBC 2014-2020. Vodeći partner je Opština Herceg Novi, Crna Gora,a ostali partneri u projektu su  Opština Konavle iz Republike Hrvatske, Opština Ravno i Grad Trebinje iz Bosne i Hercegovine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.851.353,00 eura, od čega je sufinansiranje Europske unije 85% u iznosu od 1.573.650,05 eura.

U sklopu realizacije projektnih aktivnosti, najavljujemo  zajedničku dvodnevnu prekograničnu vježbu koja će se održati 24. i 25. Oktobra 2022. kao i  “Interim milestone” događaj- Konferenciju u hotelu Sl Industry.

Učesnici zajedničke dvodnevne vježbe su  Vatrogasno-spasiliačke jednice opština Herceg Novi, Konavle, Ravno i grada Trebinja. Prvi dan vježbe učesnici će se teorijski upoznati sa organizacijom vatrogasno-spasilačke jedinice u RS kao i specifičnostima požara u Hercegovini. Drugog dana , 25.10.2022. učesnici će imati priliku da kroz provođenje praktične vježbe- simulacija opasne situacije , prikažu pravovremeno zajedničko reagovanje u slučaju prirodne nepogode.

Drugog dana vježbe, 25.10.2022. od 14,00 časova, biće  održana konferencija gdje će projektni partneri  predstaviti dosadašnje projektne aktivnosti i postignute rezultate, kao i buduće očekivane rezultate.

Glavni cilj projekta je povećati spremnost obuhvaćenog prekograničnog područja za pravovremene i kvalitetne reakcije u slučaju prirodnih katastrofa, ali i katastrofa uzrokovanih ljudskim faktorom te smanjiti i ublažiti negativne posljedice istih.

Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.