Javni poziv za podršku energetskoj tranziciji u turizmu, koji se finansira u okviru Green Recovery komponente  COVID-19 Investment Response projekta, otvoren je za podnošenje projektnih prijedloga do 05. februara 2024. godine do 16.00 časova.

 Cilj projekta je pilotiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti pravna lica pod šifrom djelatnosti 55.10 Hoteli i sličan smještaj.

Planirani tip podrške ogleda se u identifikaciji i prioriterizaciji mjera, analizi, savjetovanju i edukaciji u vezi sa energetskom efikasnošću.

Molimo aplikante iz Republike Srpske da na imejl fondovieu@meoi.vladars.rs potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.

Aplikacioni paket možete preuzeti OVDJE

Detaljne informacije o pozivu dostupne su  ОVDJE.