U okviru projekta EU4Agri objavljen je Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Rok za dostavljanje prijava je 03.12.2021. godine.
Poziv je namijenjen pružanju podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Ciljevi predmetnog poziva su:

  • Doprinos stabilizaciji/jačanju proizvodne konkurentnosti i povećanju/zadržavanju nivoa produktivnosti prehrambene industrije kroz modernizaciju i uvođenje novih tehnologija, inovacije, i promovisanje dodane vrijednosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
  • Unaprijeđenje kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane kroz uvođenje osnovnih i viših standarda kvaliteta;
  • Promovisanje dobrih praksi i održivog razvoja putem poboljšanja upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša, zaštite radnika i sigurnosti hrane;
  • Zaštita poslovanja od posljedica nastalih usljed pandemije COVID-19 i korištenje novih poslovnih prilika za jačanje poslovanja i pristup novim tržištima.

Prihvatljivi sektori:

– prerada voća, vinarstvo i prerada maslina;

– prerada povrća;

– prerada mlijeka;

– prerada mesa;

– prerada jaja;

– prerada i konzerviranje riba;

– prerada žitarica (samo mlinarski proizvodi, izuzev stočne hrane);                                                                                                                                                                                               – prerada gljiva, začinskog bilja, ljekobilja i meda (u ovom sektoru prerada podrazumijeva procese obrade/prerade svježih poljoprivrednih proizvoda i proizvodnju isključivo prehrambenih proizvoda).

Na predmetni poziv mogu se prijaviti: obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda. Prihvatljive investicije i troškovi se odnose na izgradnju, sanaciju i/ili rekonstrukciju objekata, nabavku opreme, mašina, alata, komunikacijskih uređaja, hardvera i softvera za kontrolu, praćenje, upravljanje i nadzor proizvodnih procesa, profesionalnih i konsultantskih usluga te ostalih roba, a kako je navedeno u javnom pozivu.

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 300.000 KM i mogu se koristiti samo za finansiranje prihvatljivih troškova (bez PDV-a). Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 35% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije (35% sufinansiranje podnosioca prijave i 65% finansiranje kroz mjeru podrške).

Sufinansiranje mora biti novčano te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir. Link na kome se nalazi trenutno objavljen javni poziv, smjernice,, potrebna prijavna dokumentacija i dr.:   https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-investicijama-u-preradjivacke-kapacitete-i-marketing-poljoprivredno-prehrambenih-proizvoda/    Smjernice za podnosioce prijava https://eu4agri.ba/smjernice-za-podnosioce-prijava-prerada/

Napomena:

Tačne i relevantne informacije o javnom pozivu uz postavljanje pitanja zainteresovanih se mogu dobiti i na Info sesijama koje organizuje projekat EU4AGRI putem svoje EU4AGRI Facebook stranice https://www.facebook.com/eu4agri te Vas molimo da prisustvujete i aktivno učestvujete na istim. Projekat će ranije najaviti tačne datume održavanja Info sesija.

Za savjetodavnu pomoć u vezi sa pripremom aplikacija, moguće se obratiti Službi za lokalni ekonomski razvoj, investicije i energetsku efikasnost (LER) Grada Trebinja i  Agrarnom fondu Grada Trebinja.