Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA zajedno sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu objavljuje drugi javni poziv za preduzeća iz drvne i metalske industrije u okviru projekta “Uspostava labaratorije za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji”.

U okviru projekta “Uspostava labaratorije za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji” Sarajevska regionalna razvojna agencija i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuju drugi javni poziv za mala i srednja preduzeća za besplatnu analizu površinske obrade poluproizvoda i proizvoda od drveta i metala. U okviru projekta uspostavlja se laboratorija koja će pružiti za prvih 60 preduzeća besplatnu uslugu analize površinske obrade poluproizvoda i proizvoda od drveta i metala.

Besplatna analiza će biti za 5 parametara po izboru preduzeća koja se prijavljuju. Da bi preduzeća mogla iskoristiti priliku i svoje uzorke dostaviti na analizu, potrebno je da preduzeće popuni prijavni obrazac te dostavi prateću dokumentaciju Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Javni poziv za prijavu preduzeća ostaje otvoren do četvrtka 20.01.2022. godine.

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća iz drvnog i metalnog sektora na tržištu, kao i poboljšanje saradnje između Mašinskog fakulteta u Sarajevu i privrede, stvaranjem preduslova za istraživanja i analize. U okviru projekta planirana je uspostava labaratorije za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji. Za potrebe uspostave labaratorije, provodi se postupak nabavke opreme za laboratoriju.

Prijavni obrazac možete pregledati i preuzeti sa sljedećeg linka:

Obrazac za prijavu na drugi javni poziv analiza površinske obrade

Sve informacije o javnom pozivu možete pregledati i preuzeti sa sljedećeg linka:

Drugi javni poziv za preduzeća iz oblasti drvne i metalske industrije iz Bosne i Hercegovine za besplatnu uslugu analize površinske obrade drvnih i metalnih proizvoda