Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić bio je učesnik dvodnevne konferencija o jačanju uloge mjesnih zajednica u Neumu, koja je okupila predstavnike 199 mjesnih zajednica iz 41 grada i opšine iz Republike Srpske i Federacije BiH, s ciljem razmjena iskustava o ulozi, funkcijama i uslugama koje pružaju lokalne zajednice svojim građanima.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Jačanje uloge lokalnih zajednica u BiH (Projekt MZ)”, koji zajednički finansiraju vlade Švajcarske i Švedske, a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

„Švajcarska vlada je prije šest godina, zajedno sa Švedskom i UNDP, pokrenula projekat jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH. Do sada smo izdvojili oko 15 miliona maraka, a u tekućoj fazi projekta su opštine i gradovi izdvojili dodatnih četiri miliona maraka za realizaciju projektnih aktivnosti. To samo po sebi govori koliko je ovo važna inicijativa”, istakla je šef za lokalnu upravu i opštinske usluge Ambasade Švajcarske Maja Zarić.

Projekt MZ pokrenut je 2016. godine kao inicijativa za oživljavanje mjesnih zajednica kao mehanizma za premošćivanje jaza između lokalnih zajednica i jedinica lokalne samouprave te poboljšanje kvalitete života građana.

Rezidentni predstavnik UNDP u BiH Steliana Nadera rekla je da će korist od ovog projekta imati više od 280.000 građana.

Iz UNDP ističu kako je u okviru ovog projekta realizovan 61 prioritetni projekt asfaltiranja, što je rezultiralo sa 17 kilometara novih ili renoviranih lokalnih puteva, rekonstruisano je 50 dječijih igrališta, zamijenjeno je i modernizovano 98 kilometara javne rasvjete te je ukupno renoviran ili izgrađen 31 sportski objekt.