Program razvoja projektnih vještina BOLD BOOST+ koji realizuje Fondacija AGORA uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH objavio je poziv za edukaciju nove generacije svih mladih preduzetnika Bosne i Hercegovine i onih koji će to tek da postanu baš uz BOLD BOOST+.

Prethodna generacija je desetodnevnu edukaciju završila sa osmjehom na licima i suzama radosnicama, novim prijateljstvima, nemjerljivim usvojenim vještinama i znanjem, napisanim projektom za svoju biznis ideju i spremnošću na sve izazove koji ih čekaju u njihovoj preduzetničkoj karijeri.

Prijave za novu generaciju programa će biti otvorene do 15.2.2022. godine, a obrazac možeš pronaći

na portalu Ja Preduzetnik https://japreduzetnik.com/prijavi-se/

Fondacija Agora je osjetila potrebu pojedinca da se izdvoji po netipičnim vrijednostima, te se kao cilj programa javlja ispunjavanje potreba mladih ljudi naše zemlje da posegnu za znanjem i vještinama koje će trajati i koje bi mogli iskoristiti u praksi, bez kalupiranja, globalizovanja potreba i posmatranja preduzetništva kroz opštost.

Vrsni stručnjaci koji će aktivno učestvovati na ciklusu desetodnevnih radionica, bave se svakom idejom

pojedinačno, po svim njenim specifičnostima i posebnostima.

Imaš samo ideju? To je sasvim dovoljno za bezlimitno nizanje uspjeha u preduzetničkom svijetu.

PRIJAVI SE, suoči se sa realnim izazovima, pobjedi strahove, realizuj svoju ideju.