Na sljedećem linku možete preuzeti Brošuru o dobroj praksi Evropske unije u oblasti upravljanja čvrstim otpadom.

Ova brošura je izrađena u okviru projekta FORS Montenegra Cross-border Environmental Initiative – Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine, koji ima za cilj jačanje kapaciteta institucija koje se bave zaštitom životne sredine i informisanje stanovništva o značaju unapređivanja sistema upravljanja čvrstim otpadom i usklađivanja sa standardima Evropske unije u ovoj oblasti. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Trebinjem i Komunalnim preduzećem iz Nikšića, a koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Ovaj dvoipogodišnji projekat se realizuje u Nikšiću i Trebinju, a glavne aktivnosti uključuju organizovanje prekograničnih obuka za zaposlene u institucijama koje se bave zaštitom životne sredine, kampanju podizanja nivoa ekološke svijesti građana, izradu publikacija, prekograničnu konferenciju, istraživanja o strukturi čvrstog otpada u ciljnom području i ekološkim navikama stanovništva, obezbjeđivanje preporuka za unapređivanje sistema upravljanja čvrstim otpadom, nabavku opreme i vozila za komunalna preduzeća i institucije koje se bave zaštitom životne sredine itd.

Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, dok je sufinansiranje projekta u Crnoj Gori obezbijedilo Ministarstvo javne uprave.